Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng anh 5 - Thí điểm

Unit 12: Don't ride your bike too fast!

Don't play with matches! - Đừng chơi với những que diêm!OK, I won't. - Được rồi, tôi sẽ không.

Bài học 3

1. Nghe và lặp lại

Click tại đây để nghe:

 


1. Don't play  with the knife!

 Đừng chơi với dao!

OK, I won't.                                  

Được rồi, tôi sẽ không.

2. Don't play with matches! - Đừng chơi với những que diêm!

OK, I won't.              - Được rồi, tôi sẽ không.

3. Why shouldn't I play with the knife? 

Tại sao bạn không nên chơi với dao?

Because you may cut yourself

Bởi vì bạn có thể đứt tay.

4. Why shouldn't I play with the stove?

Tại sao bạn không nên chơi với bếp lò?

Because you may get a burn. 

Bởi vì bạn có thể bị bỏng/phỏng.

2. Nghe và khoanh tròn a hoặc b. Sau đó đọc lớn những câu sau

Click tại đây để nghe:

 


 

1. a

Don't play with the knife!

 

Đừng chơi với dao!

2. a

Don't climb the wall!

 

Đừng trèo tường!

3. b

Why shouldn't he ride his motorbike too fast?

 

Tại sao cậu ấy không nên đi xe máy quá nhanh?

4. b

Why shouldn't she play with the stove?

 

Tại sao cô ấy không nên chơi với bếp lò?


3. Chúng ta cùng ca hát

Click tại đây để nghe:
 


Why shouldn’t he do that?

Tại sao cậu ấy không nên làm việc đó?

Look at Jim.

What's he doing?

He's riding his bike too fast.

Should he ride it too fast?

No, he shouldn't.

Why not?

He may fall off his bike. Hãy nhìn Jim.

Cậu ấy đang làm gì?

Cậu ấy đang đạp xe đạp quá nhanh.

Cậu ấy có nên đi xe đạp quá nhanh không? Không, cậu ấy không nên.

Tại sao không?

Cậuấay có thể té/ngã xe.

Look at Mary.

What's she doing?

She's playing with a cat on the street.

Should she play with the cat?

 

No, she shouldn't.

Why not?

She may scratch her face.

Hãy nhìn Mary.

Cô ấy đang làm gì?

Cô ấy đang chơi với con mèo trên đường.

Cô ấy có nên chơi với con mèo không?

Không, cô ấy không nên. Tại sao không?

Nó có thể cào mặt cô ấy.

4. Đọc và làm những bài tập

1)  Khoanh tròn tiêu đề tốt nhất

b. Preventing children from falling (Phòng ngừa trẻ khỏi té/ngã)

Ngã/té là một dạng tai nạn phổ biến dành cho trẻ ở nhà. Bé trai hay bé gái của bạn có thể té ngã từ giường hoặc ghế sô pha. Cậu ấy cô ấy có thể ngã/té xuống cầu thang. Những lời khuyên sau đây có thể giúp giữ bé trai hay bé gái của bạn an toàn:

Đảm bảo cậy ấy hoặc cô ấy không thể lăn khỏi giường

Đảm bảo cậu ấy hoặc cô ấy không thể mở bất kỳ cửa sổ.

Đừng để cậu ấy hoặc cô ấy đến gần cầu thang

Đừng để cậu ấy hoặc cô ấy ra ngoài ban công

2)  Đánh dấu chọn (√) Đúng (T) hoạc Sai (F)

1Những em bé có thể lăn khỏi ghế sô pha. (T)

2. Bạn không nên chặn bé trai hay bé gái của bạn leo cầu thang. (F)

3. Bạn nên đảm bảo cậu ấy hoặc cô ấy không thể lăn khỏi giường. (T)

4. Đừng mở bất kỳ cửa sổ nào ở nhà. (F)

5. Cho phép cậu ấy hoặc cô ấy chơi trên ban cồng thỉnh thoảng một mình. (F)

5. Viết những gì có thể xảy ra

1. Tony đang chơi với một con dao bén (sắc).

He may cut himself.

Cậu ấy có thể bị đứt toy.

2. Linda đang chơi với một con mèo của hàng xóm.

It may scratch her face. Nó có thể cào mặt của cô ấy.

3. Quân đang đi xe đạp quá nhanh.

He may fall of his bike. Cậu ấy có thể té/ngã xe.

6. Dự án

Tạo ra một bức tranh khổ lớn về tai nạn ở nhà và làm thế nào để phòng tránh chúng.

7. Tô màu những ngôi sao

Bây giờ tôi có thể....

hỏi và trả lời những câu hỏi về phòng ngừa những tai nạn ở nhà.

nghe và gạch dưới những đoạn văn về phòng ngừa những tai nạn ở nhà.

viết về những tai ngn có thể xảy ra.

đọc và gạch dưới những đoạn văn về phòng ngừa những tai nạn ở nhà.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me