Trang chủ
Loigiaihay.com 2019

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem ngay
Bình chọn:
3 trên 2 phiếu

Giải bài tập Tiếng anh 5 - Thí điểm

Unit 11: What's The Matter With You?

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 5 mới unit 11

UNIT 11. WHAT'S THE MATTER WITH YOU?

- dentist: nha sĩ

- earache: đau tai

- expensive: đắt, mắc

- hand: bàn tay

- karate: môn võ karatê

- pilot: phi công

- sore throat: đau cổ

- stomach ache: đau bụng

- take a rest: nghỉ ngơi

- carry: mang vác

- clean: lau

- thing: vật, thứ

- toothache: đau răng

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me