Trang chủ
Bình chọn:
4.5 trên 13 phiếu

Giải bài tập Tiếng anh 5 - Thí điểm

Unit 1: What's Your Address?

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 5 mới unit 1

UNIT 1. WHAT'S YOUR ADDRESS?

- address: địa chỉ

- crowded: đông đúc

- lane: đường nhỏ

- quiet: yên tĩnh, lặng lẽ

- tower: tòa tháp

- What's...like?: như thế nào

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me