Trang chủ
Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Giải bài tập Tiếng anh 5 - Thí điểm

Review 1 Tiếng Anh 5 mới

1.Nam: Where are you going next weekend, Tony? Tony: We're going to Ha Long Bay.

1. Nghe và đánh dấu chọn 

Click tại đây để nghe:

1. b           2. c

Audio script

Mai: Hi, Tony. Where are you going so early in the morning?

Tony: I'm going to the park.

Mai: How often do you go there?

Tony: I usually go there every Thursday to do morning exercise.

Mai: Good for you. See you later.

2. Linda: Where did you go last summer?

Nam: I went on a trip to the countryside.

Linda: Oh, really? What was the trip like?

Nam: It was good.

Linda: What did you do there?

Nam: I helped my grandparents on the farm.

2. Nghe và điền số

Click tại đây để nghe:

a 3              b 4              cl                 d 2

Audio script

1.Nam: Where are you going next weekend, Tony?

Tony: We're going to Ha Long Bay.

Nam: Oh, that's nice. What will you do there?

Tony: I think we may take a boat around the islands and visit sonraị caves

Nam: That sounds great!

2. Mai: I didn't see you at Linda's party. Where were you?

Nam: I visited my grandma?

Mai: Oh, how was your grandma?

Nam: She was sick before, but now she's better.

Mai: Oh, I'm happy to hear that.

3. Linda: Did you go to the book fair last week?

Mai: Yes, I did. I didn't see you.

Linda: I was on a trip to Ho Chi Minh City Mai: Oh, really? How was the trip?

Linda: It was very interesting. I saw a lot of things.

4. Phong: What will you do next Sunday, Mai?

Mai: I don't know. I think I'm going to stay home to help my mother cook

Phong: I hope you'll enjoy it.

3. Nghe và đánh dấu chọn (✓) vào ô Đúng (Y) hoặc vào ô Sai (N)

Click tại đây để nghe:

1. N      2. Y

Audio script

1.Linda: What do you do in your free time, Mai?

Mai: I usually read books and watch cartoons on TV.

Linda: How often do you go to the cinema?

Mai: Oh, I never go to the cinema. I only watch films on TV.

2. Tony: What did you do last weekend, Nam?

Nam: I visited my grandparents.

Tony: Where do they live?

Nam: They live in the countryside.

4. Đọc và khoanh tròn a hoặc b

Linda thường xuyên đi học vào buổi sáng. Ngày hôm qua, cô đy không đi học bởi vì nó là Chủ nhạt. Cô ấy đã đi mua sắm với mẹ sau bữa sáng. Họ mua sổm thức ăn thức uống và nhièu thứ cho gia đình. Vào buổi chiều, gia đình đõ viếng thăm ông bà của Linda ở miền quê. Ông bà đã rốt vui khi gộp họ. Gia đình đã thích nhửng ngày của họ ở quê và trở về nhà vào buổi tối. Tuần tới, họ sẽ lại viếng thăm ông bà của Linda.

1. b

Linda thường xuyên làm gì vào buổi sáng?

 

Cô ấy đi học.

2. b

Cồ ấy có đi học vào ngày hôm qua khồng?

 

Không, cô ấy không đi học.

3. a

Cô ấy đã đi đâu vào buổi sáng?

 

Cô ấy đở đi mua sổm.

4. b

Ông bà Linda sống ở đâu?

 

ở miền quê

5. a

Gia đình sẽ viếng thăm ông bà Linda khi nào?

 

Tuần tới.

5. Viết về em. Sau đó nói với lớp

1. Địa chỉ của bạn là gì?

It's 654/6, Lac Long Quan street, Ward 9, Tan Binh District, Ho Chi Minh Cityế

Nó là số 654/6, đường Lạc Long Quân, phường 9, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Nơi của bạn như thế nào?

It's busy and crowded.

Nó náo nhiệt và đông đúc.

3. Bạn có thường tộp thể dục buổi sáng không?

I often do morning exercise every day

Tôi thường tập thể dục buổi sóng mỗi ngày.

4,  Bạn đã làm gì vào mùa hè trước?

I went to Nha Trang beach with my parents.

Tôi đã đi biển Nha Trang với gia đinh.

5. Bạn sẽ làm gì vào cuối tuần?

I'll swim in the pool

Tôi sẽ đi bơi ở hồ bơi.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me