Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 4

Unit 3: My things

Giải bài tập Lesson Three: Grammar and Song - Unit 3 - Family & Friends Special Edittion Grade 4

1. Ask and answer.

 

2. Close your book and write three questions.

Can you open the window, please?

Hướng dẫn:

+ What's Picture 1?

Can you turn on the TV, please?

+ What's Picture 3?

Can you put on your coat, please?

+ What's Picture 4?

Can you turn on the TV, please?

+ What's Picture 5?

Can you close the door, please?

3. Listen and sing.

Click here to listen

4. Sing and do.

It's rainy today

It's rainy today.

Can we watch a DVD?

It's rainy today.

Can we play our new CD?

It's a rainy day.

Can we watch TV?

Can you watch a show with me?

It's a rainy day.

It's sunny today.

Can we play out in the sun?

It's sunny today.

We can have a lot of fun.

Can we run and can we play?

Can you play with me all day?

It's a sunny day.

Dịch:

Hôm nay là một ngày mưa.

Hôm nay là một ngày mưa.

Chúng ta có thể xem DVD?

Hôm nay là một ngày mưa.

Chúng ta có thể nghe CD mới của chúng ta

Hôm nay là một ngày mưa.

Chúng ta có thể xem ti vi

Bạn có thể xem chương trình cùng tôi chứ?

Hôm nay là một ngày mưa.

Hôm nay là một ngày nắng.

Chúng ta có thể ra ngoài tắm nắng chứ?

Hôm nay là một ngày nắng.

Chúng ta sẽ vui thật nhiều.

Chúng ta có thể chạy, có thể chơi.

Bạn có thể chơi cùng tôi cả ngày.

Một ngày nắng.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác