Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 4

Unit 3: My things

Giải bài tập Lesson Four: Phonics - Unit 3 - Family & Friends Special Edittion Grade 4

1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

 Script:

car : ô tô

park: công viên

shark: cá mập

star: ngôi sao

scarf: khăn quàng cổ

2. Listen and chant.

Click here to listen

 

Script:

I'm in the car, after playing in the park.

I have an orange scrarf. I have a toy shark.

Dịch:

Tôi ở trong ô tô, sau khi chơi trong công viên.

Tôi có một cái khăn màu cam. Tôi có một con cá mập đồ chơi.

3. Read the chant again. Circle the words with 'ar'.

Hướng dẫn:

the words with 'ar': car, scrarf, shark

3. Watch the words that rhyme. Write. farm / star / art / shark

 

Hướng dẫn:

1 – b: art

2 – d: star

3 – a: shark

4 – c: farm

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác