Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 4

Unit 3: My things

Giải bài tập Lesson Five. Skills Time! - Unit 3 - Family & Friends Special Edittion Grade 4

Reading

1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

2. Describe what you can see in the picture below.

3. Listen and read.

Click here to listen

Script:

The children in Class 4B like collecting things. Look at their collections!

I have a great collection of puppets. I have 21 pupets. They are in my bedroom. He puppets are of different people and animals. My favorite puppet is a dragon. It has many different colors. I tell stories to my family with my puppets. They're really cool!

Trang, 10.

I love pins, and I have big collection. I have 50 pins in my house. I wear my pins on my jacket. My friends have pin collections, too. I give my friends some of my pins, and they give me some of their pins.

Dịch:

Những đứa trẻ học lớp 4B có bộ sưu tập. Nhìn vào bộ sưu tập của họ.

Tôi có một bộ sưu tập những con rối tuyệt vời. Tôi có 21 con rối. Chúng ở trong phòng ngủ của tôi. Con rối khác với con người và động vật. Con rối yêu thích của tôi là con rồng. Nó có nhiều màu sắc khác nhau. Tôi kể những câu chuyện cho gia đình tôi bằng những con rối. Chúng thực sự rất tuyệt!

Trang, 10.

Tôi thích ghim cài, tôi có bọ sưu tập lớn. Tôi có 50 ghim cài trong nhà tôi. Tôi cài ghim lên áo khoác của tôi. Bạn của tôi cũng thu lượm ghim cài. Tôi đưa cho bạn của tôi một ít ghim cài của tôi, và họ đưa cho tôi ghim cài của họ.

Anh, 9.

4. Read again and write. Anh / Trang

1. _Trang_ loves puppets.

3. _______ has 50 pins.

5. _______ tells stories to her family.

2. ________ has a pin collection.

4. ________ has 21 puppets.

6. ________ wears pins on her jacket.

Hướng dẫn:

2 – Anh

3 – Anh

4 – Trang

5 – Trang

6 – Anh

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác