Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 4

Unit 5: A funny monkey!

Giải bài tập Lesson Four: Phonics - Unit 5 - Family & Friends Special Edition Grade 4

1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

Script:

boy: cậu bé

toy: đồ chơi

oyster: con hàu

coin: đồng tiền

oil: dầu

soil: đất

2. Listen and chant.

Click here to listen

Script:

Roy is a boy,

A boy, boy, boy.

Playing with a toy,

A toy, toy, toy.

He can see a coin,

A coin, coin, coin.

Dịch:

Roy là một cậu bé.

Một cậu bé, cậu bé, cậu bé

Chơi với một đồ chơi

Đồ chơi, đồ chơi, đồ chơi.

Cậu bé có thể nhìn thấy đồng tiền.

1 đồng tiền, đồng tiền, đồng tiền.

3. Read the chant again. Circle the words with 'oy' and 'oi'.

4. Match and write.

 

Hướng dẫn:

2. boy

3. oyster

4. coin

5. oil

6. toy

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác