Trang chủ
Bình chọn:
4.4 trên 8 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 4

Unit 2: My weekend

Giải bài tập Lesson One. Words - Unit 2 - Family & Friends Special Edittion Grade 4

1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

Script:

read comics: đọc truyện tranh

do gymnastics: tập thể dục dụng cụ

play chess: chơi cờ

fish: câu cá

play basketball: chơi bóng rổ

take photos: chụp ảnh

play volleyball: chơi bóng chuyển

2. Listen and read.

Click here to listen

Script:

1. Amy: I have lots of fish! Come on, Max!

Max: I don't like fishing. I like reading.

Amy: Fishing is easy. You can read your book, too.

Max: OK

2. Max: I have a fish!

Leo: Wow! It's a big fish!

Max: Help!

3. Leo: Take a photo, Amy!

Dad: That's a great fish, Max! We can have it for lunch!

4. Leo: It's time to go home, Max.

Max: Let's stay! I like fishing now!

Dịch:

1. Amy: Em có cá! Lại đây, Max!

Max: Anh không thích cá. Anh thích đọc sách.

Amy: Câu cá quá dễ. Anh cũng có thể đọc sách của anh.

Max: OK

2. Max: Anh bắt được cá rồi.

Leo: Wow! Đó là một con cá lớn

Max: Giúp với!

3. Leo: Chụp ảnh đi, Amy!

Dad: Những con cá tuyệt vời, Max! Chúng ta có thể có bữa trưa!

4. Leo: Đến lúc về nhà rồi, Max.

Max: Hãy ở lại! Bây giờ tớ thích câu cá.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác