Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 4

Unit 2: My weekend

Giải bài tập Lesson Four: Phonics - Unit 2 - Family & Friends Special Edittion Grade 4

1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

Script:

face: khuôn mặt

space: không gian

kite: cánh diều

bike: xe đạp

rope: dây thừng

stone: đá

June: Tháng Sáu

cube: khối hộp

2. Listen and chant.

Click here to listen

Script:

Let's play together, me and you,

I have a kite.

And a jump rope, too.

I have a cube,

And a toy from space.

Look. It has a purple face.

Dịch:

Hãy chơi cùng nhau, tôi và bạn.

Tôi có 1 cánh diều

Và cũng có 1 cuộn dây thừng

Tôi có 1 khối hộp

Và 1 đồ chơi không gian

Nhìn này. Đó là khuôn mặt màu tím

3. Read the chant again. Circle the words from 1.

4. Complete the word. Listen and check.

Click here to listen


Hướng dẫn:

2. face

3. stone

4. space

5. bike

6. rope

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác