Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 4

Starter: My Family

Giải bài tập Lesson Four - Starter: My family - Family & Friends Special Edittion Grade 4

1. Look and match.

 

Hướng dẫn:

ten: 10

twenty: 20

thirty: 30

forty: 40

fifty: 50

sixty: 60

seventy: 70

eighty: 80

ninety: 90

one hundred: 100

2. Listen, point, and repeat.

Click listen to here

3. Write the answer.

1. ten + fifty = sixty

3. twenty + twenty = _____

2. seventy + ten = ______

4. sixty-three + thirty-one = _____

Hướng dẫn:

2. eighty

3. forty

4. ninety-four

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác