Trang chủ
Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 4

Unit 1: They're from Autralia!

Giải bài tập Lesson Three: Grammar and Song - Unit 1 - Family & Friends Special Edittion Grade 4

1. Choose a boy or a girl. Ask and answer.

Hướng dẫn:

1. + Is it a boy?

=> Yes, it is.

+ Where is he from?

=> He's from Korea.

+ How old is he?

=> He's ten.

=> It's Jae-won.

2. + Is it a girl?

=> Yes, it is.

+ Where is she from?

=> She's from Viet Nam.

+ How old is she?

=> She's nine.

=> It's Thu.

3. + Is it a boy?

=> Yes, it is.

+ Where is he from?

=> He's from the U.S.A.

+ How old is he?

=> He's ten.

=> It's Jack.

2. Write a bout three people.

Linh is eight. She's from Viet Nam. Jae-won is …

Hướng dẫn:

Jae-won is ten. He's from Korea. Thu is nine. She's from Viet Nam. Jack is ten. He's from the U.S.A.

3. Listen and sing.

Click here to listen

4. Sing and do

Where are you from?

I'm from Brazil.

It's nice to meet you!

Hello, hello,

Nice to meet you, too.

This is my friend.

He's from the U.S.A.

Hello, hello,

How are you today?

Where are you from?

I'm from ___.

Hello, hello,

How are you today?

Dịch:

Bạn đến từ đâu?

Tôi đến từ Brazil. Rất vui khi gặp bạn.

Xin chào, xin chào.

Rất vui khi gặp bạn.

Đây là bạn của tôi.

Anh ấy đến từ Mỹ.

Xin chào, xin chào.

Hôm nay bạn thế nào?

Bạn đến từ đâu?

Tôi đến từ ___.

Xin chào, xin chào.

Hôm nay bạn thế nào?

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác