Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Sinh học 9

CHƯƠNG IV: BIẾN DỊ

Giải câu hỏi lí thuyết trang 67, 68 bài 23 Đột biến số lượng nhiễm sắc thể Sách giáo khoa (SGK) Sinh học 9. Câu hỏi 1: Quan sát hình 23.1 và cho biết...

Câu hỏi lý thuyết 1 trang 67 SGK Sinh học 9

Quan sát hình 23.1 và cho biết: Quả của 12 kiểu cây dị bội ( 2n+1 ) khác nhau về kích thước, hình dạng và khác với quả ở cây lưỡng bội bình thường như thế nào?

Gợi ý làm bài:

Quả của các cá thể dị bội khác nhau và khác với quả của cây lưỡng bội về kích thước ( to hơn hoặc nhỏ hơn), hình dạng ( tròn hoặc bầu dục), về độ dài của gai ( dài hơn hoặc ngắn hơn).


Câu hỏi lý thuyết 2 trang 68 SGK Sinh học 9

Quan sát hình 23.2 và giải thích sự hình thành các cá thể dị bội ( 2n+1) và ( 2n-1) NST

Gợi ý làm bài:

Giao tử mang cặp NST tương đồng kết hợp với giao tử chỉ mang 1 NST của cặp đó thì sẽ cho thể dị bội ( 2n+1). Sự kết hợp giữa một giao tử mang NST  của cặp NST tương đồng và 1 giao tử không mang NST nào của cặp đó thì sẽ cho thể dị bội ( 2n-1)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác