Trang chủ
Bình chọn:
3.2 trên 5 phiếu

Giải bài tập Sinh học 9

CHƯƠNG IV: BIẾN DỊ

Giải câu hỏi lí thuyết trang 69, 70 bài 24 Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiếp theo) Sách giáo khoa (SGK) Sinh học 9. Câu hỏi 1: Quan sát các hình sau đây. Hãy trả lời các câu hỏi sau...

Câu hỏi lý thuyết 1 trang 69 SGK Sinh học 9

Quan sát các hình sau đây. Hãy trả lời các câu hỏi sau:

            

- Sự tương quan giữa mức độ bội thể ( số n) và kích thước của cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh dưỡng ở các cây nói trên như thế nào? Có thể nhận biết cây đa bội bằng mắt thường quá mắt thường qua những dấu hiệu nào?

Gợi ý làm bài:

Kích thước của cơ quan sinh dưỡng ( tế bào xôma của cây rêu đa bội; thân, cành, lá của cây cà độc dược đa bội; củ cải đường đa bội) và cơ quan sinh sản ( quả táo tứ bội) lớn hơn so với ở cây lưỡng bội.

- Có thể khai thác những đặc điểm nào ở cây đa bội trong chọn giống cây trồng?

Gợi ý làm bài:

Có thể khai thác các đặ điểm về " tăng kích thước của thân, lá, củ, quả"để tăng năng suất của những cây cần sử dụng các bộ phận này.


Câu hỏi lý thuyết 2 trang 70 SGK Sinh học 9

Hãy so sánh hai sơ đồ ở hình 24.5 và cho biết: Trong 2 trường hợp ( hình 24.5a,b) trừng hợp nào minh họa sự hình thành thể đa bội do nguyên phân hoặc giảm phân bị rối loạn.

Gợi ý làm bài:

Trường hợp (a) do rối loạn nguyên phân, trường hợp (b) do rối loạn giảm phân

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác