Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Sinh học 9

CHƯƠNG IV: BIẾN DỊ

Giải câu hỏi lí thuyết trang 72, 73 bài 25 thường biến Sách giáo khoa (SGK) Sinh học 9. Câu 1: Quan sát hình 25 và tìm hiểu 2 ví dụ dưới đây...

Câu hỏi lý thuyết 1,2 trang 72 SGK Sinh học 9

Câu 1: Quan sát hình 25 và tìm hiểu 2 ví dụ dưới đây

Gợi ý làm bài:

Quan sát lá cây rau mác ở 3 môi trường sống khác nhau: trong nước, trên mặt nước và trong không khí. Tuy nhiên kiểu geb của chúng lại đều giống nhau, nhưng trong 3 môi trường khác nhau chúng lại có hình dạng khác nhau. Trong nước hình mũi dác dài và nhọn do được nước nâng đỡ để tránh tác động của sóng. Trên mặt nước diện tích lá rộng để dễ nỏi và tăng diện tích tiếp xúc với ảnh sáng. Bên trên môi trường không khí lá có hình mũi dác nhưng ngắn và nhỏ hơn để tránh tác động của gió.

Câu 2: Từ những quan sát được và từ các tư liệu trên, hãy trả lời các câu hỏi sau:

- Sự biểu hiện ra ngoài kiểu hình của một một kiểu gen phụ thuộc vào những yếu tố nào? Trong các yếu tố ấy, yếu tố nào được xem như là không biến đổi?

Gợi ý làm bài:

Từ các ví dụ ở phần trên ta thấy sự biểu hiện ra kiểu hình của một kiểu gen phụ thuộc vào cả kiểu gen và môi trường. Trong các yếu tố đó, yếu tố kiểu gen xem như không biến đổi.

- Thường biến là gì?

Gợi ý làm bài:

Thường biến là những biến đổi kiểu hình, phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường.


Câu hỏi lý thuyết 3 trang 73 SGK Sinh học 9

Hãy trả lời các câu hỏi sau:

- Giới hạn năng suất của giống lúa DR2 do giống hay do kĩ thuật trồng trọt quy định?

Gợi ý làm bài:

Giới hạn năng suất của một giống bất kì do kiểu gen của giống đó quy định 

Giống lúa DR2 được tạo ra từ một dòng tế bào (2n) biến đổi, có thể đạt năng suất tối đa gần 8 tấn/ha/vụ trong điều kiện gieo trồng tốt nhất, chỉ đạt 4,5-5 tấn/ha/vụ trong điều kiện bình thường.

- Mức phản ứng là gì?

Gợi ý làm bài:

Mức phản ứng là giới hạn thường biến của một kiểu gen ( hoặc chỉ một kiểu gen hay nhóm gen) trước môi trường khác nhau. Mức phản ứng do kiểu gen quy định.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác