Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Sinh học 9

CHƯƠNG III: ADN VÀ GEN

Giải câu hỏi lí thuyết trang 51, 52 bài 17 Mối quan hệ giữa gen và ARN Sách giáo khoa (SGK) Sinh học 9. Câu 1: Quan sát hình 17.1 và so sánh cấu tạo của ARN và AND thông qua bảng 17...

Câu hỏi lý thuyết 1 trang 51 SGK Sinh học 9

Quan sát hình 17.1 và so sánh cấu tạo của ARN và AND thông qua bảng 17.

Gọi ý làm bài:

Đặc điểm ARN ADN

Số mạch đơn   Các loại đơn

phân

1                            A,U,G,X 2                            A,T,G,X

Câu hỏi lý thuyết 2 trang 52 SGK Sinh học 9

Quan sát hình 17.2 và trả lời các câu hỏi sau:

- Một phân tử ARN được tổng hợp dựa vào một hay hai mạch đơn của gen ?

ARN được tổng hợp dựa trên một mạch đơn của gen. Mạch này được gọi là mạch khuôn.
- Các loại Nucleotit nào liên kết với nhau để tạo cặp trong quá trình hình thành mạch ARN ?

Trong quá trình hình thành mạch ARN, các loại nucleotit trên mạch khuôn của ADN và ở môi trường nội bào liên kết vơí nhau thành cặp theo NTBS: A-U;      T-A; G-X ; X-G.

- Có nhận xét gì về trình tự các loại đơn phân trên mạch ARN so với mỗi mạch đơn của gen ?
Trình tự của các mạch đơn phân trên mạch ẢN giống với trình tự các loại đơn phân trên mạch khuôn nhưng theo NTBS, hay tương tự như mạch bổ sung của mạch khuôn, trong đó T được thay thế bằng U.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác