Trang chủ
Bình chọn:
3.4 trên 12 phiếu

Giải bài tập Sinh học 9

CHƯƠNG III: ADN VÀ GEN

Giải bài tập trang 56 bài 18 Prôtêin Sách giáo khoa (SGK) Sinh học 9. Câu 1: Tính đa dạng và tính đặc thù của protein do yếu tố nào xác định...

Câu hỏi 1 trang 56 SGK Sinh học 9

Tính đa dạng và tính đặc thù của protein do yếu tố nào xác định?

Protein cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, bao gồm hàng trăm đơn phân là axit amin. Có hơn 20 loại axit amin khác nhau, do cách sắp xếp khác nhau của hơn 20 loại axits amin này đã tạo nên tính đa dạng của protein

Còn tính đặc thu của protein được quy định bởi thành phần, số lượng và trình tự sắp xếp của các axit amin. Ngoài ra tính đặc thù của protein còn được thể hiện qua cấu trúc không gian của nó ( cấu trúc không gian bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4)


Câu hỏi 2 trang 56 SGK Sinh học 9

Vì sao nói prôtéin có vai trò quan trọng đối với tế bào và cơ thể?

Nói prôtêin có vai trò quan trọng đối với tế bào và cơ thể vì prôtêin là thành phần cấu trúc của tế bào; Xúc tác và điều hòa các quá trình trao đổi chất , Bảo vệ cơ thể; Vận chuyển và cung cấp nâng lượng... có liên quan đến toàn bộ hoạt động sông của tế bào, biểu hiện thành các tính trạng của cơ thể.Câu hỏi 3 trang 56 SGK Sinh học 9

3. Bậc cấu trúc nào sau đây có vai trò chủ yếu xác định tinh đặc thù của prôtêin?

a) Cấu trúc bậc 1                              b) cấu trúc bậc 2

c)  Cấu trúc bậc 3                              d) cấu trúc bậc 4

Đáp án: a


Câu hỏi 4 trang 56 SGK Sinh học 9

4. Prôtêin thực hiện được chức năng chủ yếu ở những bậc cấu trúc nào sau đây?

a)  Cấu trúc bậc 1

b)  Cấu trúc bậc 2 và bậc 3

c)  Cấu trúc bậc 1 và bậc 2

d)  Cấu trúc bậc 3 và bậc 4

Đáp án: d

Giaibaitap.meGóp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác