Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Sinh học 9

CHƯƠNG III: ADN VÀ GEN

Giải câu hỏi lí thuyết trang 48 bài 16 ADN và bản chất của gen Sách giáo khoa (SGK) Sinh học 9. Câu hỏi 1: Quan sát hình 16 và trả lời các câu hỏi sau...

Câu hỏi lý thuyết 1 trang 48 SGK Sinh học 9

Quan sát hình 16 và trả lời các câu hỏi sau :


- Quá trình tự nhân đôi đã diễn ra trên mấy mạch của ADN?

Gợi ý làm bài:

Quá trình tự nhân đôi được diễn ra trên cả hai mạch đơn theo nguyên tắc bổ sung

- Trong quá trình tự nhân đôi, các loại nuclêôtit nào liên kết với nhau thành từng cặp?

Gợi ý làm bài:

Trong quá trình tự nhân đôi, các loại nuclêôtit trên mạch khuôn và ở môi trường nội bào kết hợp với nhau theo NTBS: A liên kết với T ; G liên kết với X và ngược lại.

- Sự hình thành mạch mới ở 2 ADN con diễn ra như thế nào ?

Gợi ý làm bài:

Sự hình thành mạch mới ở 2 ADN con đang dần được hình thành đều dựa trên mạch khuôn của ADN mẹ và ngược chiều nhau.

- Có nhận xét gì về cấu tạo giữa 2 ADN con và ADN mẹ?

Gợi ý làm bài:

Cấu tạo của 2 ADN giống nhau và giống ADN mẹ và một mạch hoàn toàn mới được tổng hợp từ nguyên liệu của môi trường nội bào. Như vậy sự sao chép đã diễn ra theo nguyên tắc giữ lại một nửa hay bán bảo tồn.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác