Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Sinh học 9

CHƯƠNG III: ADN VÀ GEN

Giải câu hỏi lí thuyết trang 45 bài 15 ADN Sách giáo khoa (SGK) Sinh học 9. Câu hỏi 1: Dựa vào các thông tin trên hãy trả lời các câu hỏi sau...

Câu hỏi lý thuyết 1 trang 45 SGK Sinh học 9

Dựa vào các thông tin trên hãy trả lời các câu hỏi sau:
Vì sao ADN có tính đặc thù và đa dạng?

Hướng dẫn trả lời:

Tính đặc thù của ADN do số lượng, thành phần và đặc biệt là trình tự sắp xếp của các nuclêôtit.

Những cách sắp xếp khác nhau của các loại nucleotit tạo nên tính đa dạng của ADN. 

Tính đa dạng và đặc thù của ADN được chi phối chủ yếu do ADN cấu trúc 

theo nguyên tắc đa phân với 4 loại đơn phân: A, T, G, X.


Câu hỏi lý thuyết 2 trang 46 SGK Sinh học 9

Quan sát hình 15 và trả lời các câu hỏi sau:

- Các loại nucleotide nào giữa 2 mạch liên kết với nhau thành cặp ?
Các loại nucleotit giữa 2 mạch liên kết với nhau từng cặp theo nguyên tắc bổ sung ( NTBS) : A-T; G-X.

- Giả sử Trình tự các đơn phân trên một đoạn mạch ADN như sau:
                - A - T - G - G - X - T - A - T - X -

Trình tự các đơn phân trên một đoạn mạch ADN sẽ như thế nào?

Trả lời:
Trình tự các đơn phân trên đoạn mạch tương ứng :
- T - A - X - X - G - A - T - A - G -

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác