Trang chủ
Bình chọn:
2.7 trên 3 phiếu

Giải bài tập Sinh học 9

CHƯƠNG II: NHIỄM SẮC THỂ

Giải câu hỏi lí thuyết trang 24 bài 8 nhiễm sắc thể Sách giáo khoa (SGK) Sinh học 9. Câu hỏi 1: Nghiên cứu bảng 8 và cho biêt số lượng NST...

Câu hỏi lý thuyết 1,2 trang 24 SGK Snh học 9

 Câu 1: Nghiên cứu bảng 8 và cho biêt số lượng NST trong bộ lưỡng bội có phản ảnh trình độ tiến hóa của loài hay không?

Số lượng NST trong bộ lưỡng bội không phản ảnh trình độ tiến hóa của loài. Ta có thể thấy bằng cách so sánh số lượng NSTcuar người so với các loài còn lại.

Ví dụ: người 2n=46 NST trong khi đó tinh tinh 2n=48, gà 2n=78...


Câu 2: Quan sát hình 8.2 và mô tả bộ NST của ruồi giám về số lượng và hình dạng.

Bộ NST của ruồi giấm gồm 8 NST đúng thành 4 cặp: trong đó có 2 cặp hình chữ V, 1 cặp hình hạt, 1 cặp NST giới tính hình que (XX) ở con cái hay một chiếc hình que, một chiêc hình móc (XY) ở con đực.


Câu hỏi lý thuyết 3 trang 25 SGK Sinh học 9

Quan sát hình 8.5 và cho biết hình 1 và 2 chỉ những thành phần cấu trúc nào của NST

Nhiễm sắc thể đang ở kì giữa của quá trình phân bào gồm: hai nhiễm sắc tử chị em (1) hay 2 crômatit được sinh ra do quá trình tự nhân đôi, và tâm động (2) còn gọi là eo thứ nhất.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác