Trang chủ
Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Giải bài tập Sinh học 9

CHƯƠNG II: NHIỄM SẮC THỂ

Giải câu hỏi lí thuyết trang 27, 28 bài 9 nguyên phân Sách giáo khoa (SGK) Sinh học 9. Câu hỏi 1: Quan sát hình 9.2 và ghi vào bảng 9.1 về mức độ đóng xoắn, duỗi xoắn nhiều hay ít...

Câu hỏi lý thuyết 1 trang 27 SGK Sinh học 9

Quan sát hình 9.2 và ghi vào bảng 9.1 về mức độ đóng xoắn, duỗi xoắn nhiều hay ít.

Hình thái NST Kì trung gian Kì đầu Kì giữa Kì sau Kì cuối
Mức độ duỗi xoắn Nhiều nhất     Ít  Nhiều
Mức độ đóng xoắn   Ít Cực đại    

Câu hỏi lý thuyết 2 trang 28 SGK Sinh học 9

Dựa vào những thông tin nêu trên, hãy điền nội dung thích hợp vào bảng 9.2

Các kì Những diễn biến cơ bản của NST
Kì đầu NST băt đầu đóng xoắn và co ngăn nên có hình thái rõ rệt                                              - Các NST kép đính vào các sợi tơ của thoi phân bào ở tâm động
Kì giữa Các NST kép đóng xoắn cực đại   - Các NST xếp thành một hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào
Kì sau Từng NST kép chẻ dọc ở tâm động thành hai NST đơn phân li độc lập về 2 cực của tế bào
Kì cuối Các NST đơn dãn xoắn, ở dạng sợi mảnh dần thành nhiễm sắc chất

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác