Trang chủ
Bình chọn:
3.8 trên 12 phiếu

Giải bài tập Sinh học 9

CHƯƠNG II: NHIỄM SẮC THỂ

Giải bài tập trang 30 bài 9 nguyên phân Sách giáo khoa (SGK) Sinh học 9. Câu 1: Tại sao nói sự đóng và duỗi xoắn của NST có tính chất chu kì...

Câu hỏi 1 trang 30 SGK Sinh học 9

Nêu những biến đổi hình thái của NST được biểu hiện qua sự đóng và duỗi xoắn điển hình ở các kì nào ? Tại sao nói sự đóng và duỗi xoắn của NST có tính chất chu kì?

Hướng dẫn trả lời

Hình thái của NST biến đổi qua các chu kì của tế bào thông qua sự đóng và duỗi điển hình ở kì giữa và kì trung gian. Ở kì giữa NST đóng xoắn cực đại ( dạng đặc trưng), ở kì trung gian NST duỗi xoắn hoàn toàn ( dạng sợi)


Câu 2 trang 30 SGK Sinh học 9

Sự nhân đôi của NST diễn ra ở kì nào của chu kì tế bào?

Hướng dẫn trả lời

Đáp án: D


Câu hỏi 3 trang 30 SGK Sinh học 9

Nêu những diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân?

Kì đầu Các NST kép bắt đầu đóng xoắn và co lại                          - Các NST kép đính vào các sợi tơ của thoi phân bào ở tâm động     
Kì giữa Các NST kép bắt đầu đóng xoắn cực đại                         - Các NST kép xếp thành một hàng ở mặt phẳng xích đạo  của thoi phân bào 
Kì sau Từng NST kép  chẻ dọc ở tâm động thành 2 NST đơn phân li về hai cực của tế bào
Kì cuối Các NST đơn dãn xoắn, ở dạng sợi mảnh dần thành nhiễm sắc thể chất

Câu hỏi 4 trang 30 SGK Sinh học 9

Ý nghĩa cơ bản của quá trình nguyên phân là gì ?

Hướng dẫn trả lời

Đáp án B: Sự sao chép nguyên vẹn bộ NST của tế bào mẹ cho hai tế bào con


Câu hỏi 5 trang 30 SGK Sinh học 9

Ở ruồi giấm 2n= 8. Một tế bào ruồi giám đang ở kì sau của quá trình nguyên phân. Số NST đó bằng bao nhiêu trong các trường hợp sau?

hướng dẫn trả lời

Đáp án C: 16

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác