Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
3.3 trên 11 phiếu

Giải bài tập Hóa học 9

CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

Giải bài tập trang 30 bài 9 Tính chất hóa học của muối Sách giáo khoa (SGK) Hóa học 9. Câu 1: Viết các phương trình hóa học thực hiện những chuyển đổi hóa hoặc sau...

Bài 1 trang 30 SGK hóa học 9

Viết các phương trình hóa học thực hiện những chuyển đổi hóa hoặc sau:

 

Lời giải.

(1) CaCO3   CaO + CO2

(2) CaO + H2O → CaO(OH)2

(3) Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

(4) CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

(5) Ca(OH)2 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + 2H2O


Bài 2 trang 30 sgk hóa học 9

Có ba lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong ba chất rắn màu trắng sau: \(CaC{O_3},CaO,Ca{\left( {OH} \right)_2}\). Hãy nhận biết chất đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hóa học. Viết các phương pháp hóa hoc.

Giải

Dùng \(H_2O\), quỳ tím và dd \(HCl\) để nhận biết được mỗi chất theo sơ đồ nhận biết sau đây:

Phương trình hóa học

\(CaO + {H_2}O \to Ca{\left( {OH} \right)_2}\)

 


Bài 3 trang 30 SGK hóa học 9

Hãy viết các phương trình hóa học của phản ứng khi cho dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch H2SO4 tạo ra:

a) Muối natri hiđrosunfat.                                                      B) Muối natrisunfat.

Lời giải.

a) H2SO4 + NạOH → H2O + NaHSO4

b) H2SO4 + 2NaOH → 2H2O + Na2SO4


Bài 4 trang 30 SGK hóa học 9

Một dung dịch bão hòa khí CO2 trong nước có pH = 4. Hãy giải thích và viết phương trình hóa học của CO2 với nước.

Lời giải.

Dung dịch bão hòa CO2 có pH = 4, nghĩa là dung dịch có tính axit yếu. Vì khí CO2 tác dụng với nước tạo thành axit cacbonic, là một axit rất yếu:

CO2 + H2O → H2CO3

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác