Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 9

Unit 6. The Environment - Môi trường

Match these enviromental problems to the pictures. Picture c garbage dump

1. GETTING STARTED

Match these enviromental problems to the pictures. 

(Nối những vấn đề môi trường với bức tranh phù hợp)

garbage dump                       air pollution                  

water pollution                      deforestation            

dynamite fishing                   spraying pesticides

Hướng dẫn giải: 

Picture A: air pollution                            

Picture B : spraying pesticides

Picture C: garbage dump                            

Picture D: water pollution

Picture E: deforestation                             

Picture F: dynamite fishing

Tạm dịch:

Ảnh A: ô nhiễm không khí

Ảnh B: phun thuốc trừ sâu

Ảnh C: bãi rác

Ảnh D: ô nhiễm nước

Ảnh E: sự tàn phá rừng

Ảnh F: đánh bắt cá bằng thuốc nổ

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

 • Listen and Read - Unit 6 trang 47 SGK Tiếng Anh lớp 9

  Mr. Brown is talking to some volunteer conservationists. “I want everyone to listen carefully, please. First of all, I’d like you to divide into three groups. Each group should take five plastic bags. Once you have filled a bag, come back to

 • Speak - Unit 6 trang 49 SGK Tiếng Anh 9

  Try to persuade your partner into doing the following things to protect the environment. Use the expressions and the idea clues given. Follow the example.

 • Listen - Unit 6 trang 50 SGK Tiếng Anh 9

  Listen to the report on how our oceans are polluted. Then complete the notes (Nghe bài báo cáo về các đại dương của chúng ta bị ô nhiễm như thế nào. Sau đó hoàn chỉnh những điểm ghi chú)

 • Read - Unit 6 trang 51 SGK Tiếng Anh 9

  Read this poem about the environment. MUMMY, OH MUMMY “Mummy, oh Mummy, what’s going to happen If all the pollution goes on?”