Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 9

Unit 6. The Environment - Môi trường

Read this poem about the environment. MUMMY, OH MUMMY “Mummy, oh Mummy, what’s going to happen If all the pollution goes on?”

5. READ

Read this poem about the environment.

(Đọc bài thơ này về môi trường)

Click tại đây để nghe:

 


MUMMY, OH MUMMY

"Mummy, oh Mummy, what’s going to happen

If all the pollution goes on?”

"Well the world will end up like a second-hand junk-yard,

With all of its treasures quite gone.

The fields will be littered with plastics and tins,

The streams will be covered with foam.

Now throw those soda bottles over the hedge,

Save us from taking them home.”

“But Mummy, oh Mummy, if I throw the bottles,

Won’t that be polluting the woods?”

“Nonsense! That isn’t the same thing at all,

You just keep quiet and be good.

If you’re going to start getting silly ideas,

I’ll take you home right away.

Because pollution is something that other folk do,

We’re just enjoying our day.”

Dịch bài thơ:

MẸ ƠI MẸ

"Mẹ ơi Mẹ, chuyện gì sẽ xảy ra

Nếu ô nhiễm vẫn luôn cứ tiếp diễn?"

"À! Thế giới sẽ thành bãi phế thải,

Và tất cả kho tàng sẽ tiêu tan.

Túi nhựa và lon bừa bãi đầy đồng

Và những dòng suối phủ đầy bọt nước

Mọi người vẩn quẳng chai qua hàng rào,

Hãy cứu chúng tôi, hãy mang chúng về"

"Nhưng Mẹ ơi Mẹ, nếu con quẳng chai,

Sẽ không có làm ô nhiễm rừng chứ?"

"Thật là bậy bạ, làm thế cũng sai,

Con hãy yên lặng và ngoan đi nhé.

Nếu con tính làm chuyện gì ngớ ngẩn,

Mẹ sẽ lập tức dẫn con về nhà.

Vì ô nhiễm là do những người khác,

Mẹ con mình hãy tận hưởng ngày vui".

a) Match each word in A to an appropriate explanation in B. 

(Ghép mỗi từ ở phần A với phần giải thích đúng ở phần B.)

A

B

1. junk-yard

2. end up

3. treasure

4. foam

6. stream

6. hedge

7. folk

a) a row of things forming a fence

b) people

c) a piece of land full of rubbish

d) a flow of water

e) mass of bubbles of air or gas

f) valuable or precious things

g) reach a state of

Hướng dẫn giải:

1 - c: junk-yard = a piece of land full of rubbish

2 - g: end up = reach a state of

3 - f: treasure = valuable or precious things

4 - e: foam = mass of bubbles of air or gas

5 - d: stream = a flow of water

6 - a: hedge = a row of things forming a fence

7 - b : folk = people 

Tạm dịch:

1. bãi rác

2. đến một giai đoạn nào đó

3. kho báu

4. khí gas/ bọt khí

5. suối

6. hàng rào

7. con người

b Answer. Then write the answers in your exercise book.

(Trả lời. Sau đó viết câu trả lời vào vở bài tập.)

1. According to the mother, what will happen if the pollution goes on?

2. Who does the mother think pollute the environment?

3. What will happen to the boy if he keeps on asking his mother such questions?

4. Do you think the boy’s question (lines 9-10) is silly? Why (not)?

5. What does the poet want us to learn about keeping the environment unpolluted?

6. What could you do in your school / house to minimize pollution?

Hướng dẫn giải:

1. According to the mother, if the pollution goes on, the world will end up like a second-hand junkyard.

2. The mother thinks man is polluting the environment he is living.

3. If the boy keeps on asking his mother such questions , she will take him home right away.

4. Yes, I think it is, because he’s polluting the woods or fields with bottles.

5. The poet wants us to learn that keeping the environment unpolluted is a necessary and important thing, because it’s our living home with all of its treasure.

6. In our school we could do something to minimize pollution by keeping it always clean and beautiful and by reducing the amount of garbage as much as we can.

Chú ý: Phần được gạch chân học sinh có thể thay đổi phù hợp với ý kiến cá nhân của mình.

Tạm dịch: 

1. Theo người mẹ, điều gì sẽ xảy ra nếu sự ô nhiễm tiếp tục?

=> Theo người mẹ, nếu sự ô nhiễm tiếp tục thế giới sẽ giống như một bãi rác đổ nát.

2. Người mẹ nghĩ ai gây ra ô nhiễm môi trường?

=> Người mẹ nghĩ con người đang gây ô nhiễm môi trường mà họ đang sống.

3. Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu bé cứ tiếp tục hỏi mẹ những câu hỏi như thế này?

=> Nếu cậu bé cứ hỏi những câu thế này, người mẹ sẽ dẫn cậu bé về nhà ngay lập tức.

4. Bạn có nghĩ câu hỏi của cậu bé ở dòng 9 - 10 là ngốc nghếch không? Tại sao (không)?

=> Có, tôi nghĩ thế vì cậu bé đang làm ô nhiễm rừng hoặc những cánh đồng bằng những chiếc lọ.

5. Nhà thơ muốn chúng ta học gì về việc giữ môi trường không bị ô nhiễm? 

=> Nhà thơ muốn chúng ta biết rằng giữ môi trường không bị ô nhiễm là điều cần thiết và quan trọng, bởi vì nó là nơi chúng ta sống với tất cả những thứ quý giá.

6. Bạn có thể làm gì ở trường/ nhà để giảm thiểu sự ô nhiễm?

=> Trong trường chúng tôi chúng tôi có thể giảm thiểu ô nhiễm môi trường bằng cách giảm lượng rác càng nhiều càng tốt để trường sạch và đẹp. 

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me