Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 9

Unit 10. Life on Other Planets - Sự sống trên các hành tinh khác

Look at the pictures of UFOs (Unidentified Flying Objects). Ask and answer with a partner :

1. GETTING STARTED

Look at the pictures of UFOs (Unidentified Flying Objects). Ask and answer with a partner :

(Nhìn những hình ảnh đĩa bay. Hỏi và trả lời với bạn cùng học)

a) Have you ever heard about UFOs? Do you think they really exist?

b) Have you ever seen any films on UFOs ? What were they about?

c) What do you want to know about UFOs ?

d) It you saw a UFO, what would you do ?

Hướng dẫn giải:

a) No, I haven't. I don't think they really exist.

b) Yes, I have. The film " The aliens" was about the life of people on the moon.

c) I want to know where it comes from, how it is formed, how it works and if there is any life in it.

d) If I saw a UFO, I would take its photo and go to meet and talk with the people on it.

Chú ý: Phần được gạch chân học sinh có thể thay thế để phù hợp với ý kiến cá nhân mình. 

Tạm dịch: 

a) Bạn đã bao giờ nghe đến UFO  chưa? Bạn có nghĩ nó thật sự tồn tại không?

=> Không, mình chưa. Mình không nghĩ chúng thật sự tồn tại.

b) Bạn đã bao giờ xem phim về UFO chưa? Nó về cái gì?

=> Có, đã từng. Phim " Người ngoài hành tinh" về sự sống của con người trên mặt trăng.

c) Bạn biết gì về UFO?

=> Tôi muốn biết nó từ đâu đến, nó được hình thành như thế nào, nó hoạt động như thế nào và có sự sống trên đó không.

d) Nếu bạn nhìn thấy UFO, bạn sẽ làm gì?

=> Nếu tôi nhìn thấy UFO, tôi sẽ chụp ảnh của nó đến gặp và trò chuyện với người trên đó. 

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me