Trang chủ
Bình chọn:
3.8 trên 10 phiếu

Giải sách bài tập Vật lí 8

CHƯƠNG I. CƠ HỌC

Giải bài tập trang 7 bài 2 vận tốc Sách bài tập (SBT) Vật lí 8. Câu 2.9: Một ô tô rời bến lúc 6h với vận tốc 40km/h. Lúc 7h, cũng từ bến trên, một người đi mô tô đuổi theo với vận tốc 60km/h...

Bài 2.9 trang 7 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Một ô tô rời bến lúc 6h với vận tốc 40km/h. Lúc 7h, cũng từ bến trên, một người đi mô tô đuổi theo với vận tốc 60km/h. Mô tô sẽ đuổi kịp ô tô lúc:

A. 8h                                                             

B. 8h 30 phút

C. 9h  

D. 7h 40 phút

Giải

=> Chọn C

Lúc 7h ôtô đã đi được 40km

Thời gian môtô đi để đuối kịp ôtô: \(t = {{40} \over {60 - 40}} = 2h\)

Mô tô đuổi kịp ô tô lúc: 7h + 2h = 9h


Bài 2.10 trang 7 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Hãy sắp xếp các vận tốc sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.

- Vận tốc tàu hỏa : 54km/h

- Vận tốc chim đại bàng: 24m/s

- Vận tốc bơi của một con cá: 6000cm/phút

- Vận tốc quay của Trái Đất quanh Mặt Trời: 108 000km/h

Giải

-  Vận tốc tàu hỏa v1 = 15m/s

- Vận tốc chim đại bàng: v2 = 24m/s

-Vận tốc bơi của một con cá: v3 = 1m/s

- Vận tốc quay của Trái Đất quanh Mặt Trời: v4 = 30 000m/s

Kết quả: Vận tốc bơi của con cá < vận tốc của tàu hỏa < vận tốc chim đại bàng < vận tốc quay của Trái Đất quanh Mặt Trời

Muốn so sánh các vận tốc khác nhau cần đổi chúng ra cùng 1 đơn vị


Bài 2.11 trang 7 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Trong đêm tối từ lúc thấy tia chớp sáng chói đến khi nghe thấy tiếng bom nổ khoảng 15 giây. Hỏi chỗ bom nổ cách người quan sát bao xa? Biết vận tốc truyền âm trong không khí bằng 340m/s

Giải

Bom nổ cách người quan sát: s = v.t = 340 . 15 = 5100 m


Bài 2.12 trang 7 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Một ô tô chuyển động thẳng với vận tốc 54km/h và một tàu hỏa chuyển động theo phương chuyển động của ô tô với vận tốc 36km/h. Xác định vận tốc của ô tô so với tàu hỏa trong hai trường hợp sau:

a) Ô tô chuyến động ngược chiều với tàu hỏa

b) Ô tô chuyển động cùng chiều với tàu hỏa

Giải

Vận tốc của ôtô so với tàu hỏa

a) Ôtô chuyển động ngược chiều với tàu hỏa:

54 + 36 = 90km/h

b) Ôtô chuyển động cùng chiều với tàu hỏa: 54 - 36 = 18km/ h 

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác