Trang chủ
Bình chọn:
4.3 trên 10 phiếu

Giải sách bài tập Vật lí 8

CHƯƠNG I. CƠ HỌC

Giải bài tập trang 10 bài 3 chuyển động đều - chuyển động không đều Sách bài tập (SBT) Vật lí 8. Câu 3.9: Một vật chuyển động không đều. Biết vận tốc trung bình của vật trong 1/3 thời gian đầu bằng 12m/s...

Bài 3.9 trang 10 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Một vật chuyển động không đều. Biết vận tốc trung bình của vật trong 1/3 thời gian đầu bằng 12m/s; trong thời gian còn lại bằng 9m/s. Vận tốc trung bình của vật trong suốt thời gian chuyển động là

A. 10,5m/s              

B. 10m/s              

c. 9,8m/s

D. 11 m/s

Giải

=> Chọn B

Ta có:

\(\eqalign{
& {S_1} = {v_1}.{t_1} = 12{t \over 3} = 4t \cr
& {S_2} = {v_2}.{t_2} = 9.{2 \over 3}t = 6t \cr
& {v_{tb}} = {{{s_1} + {s_2}} \over t} = {{10t} \over t} = 10m/s \cr} \)Bài 3.10 trang 10 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Một ô tô chuyển động trên chặng đường gồm ba đoạn liên tiếp cùng chiều dài. Vận tốc của xe trên mỗi đoạn là V1 = 12m/s; v2 = 8m/s; v3 = 16m/s. Tính vận tốc trung bình của ôtô cả chặng đường.

Giải:

Vận tốc trung bình:

\(\eqalign{
& {v_{tb}} = {{3{\rm{s}}} \over {{t_1} + {t_2} + {t_3}}} = {{3{\rm{s}}} \over {{s \over {{v_1}}} + {s \over {{v_2}}} + {s \over {{v_3}}}}} \cr
& = {{3{v_1}{v_2}{v_3}} \over {{v_1}{v_2} + {v_2}{v_3} + {v_3}{v_1}}} \Leftrightarrow {v_{tb}} = 11,1m/s \cr} \)Bài 3.11 trang 10 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Vòng chạy quanh sân trường dài 400m. Học sinh chạy thi cùng xuất phát từ một điểm. Biết vận tốc của các em lần lượt V1 = 4,8m/s và v2 = 4m/s; Tính thời gian ngắn nhất để hai em gặp nhau trên đường chạy

Giải

Vì em thứ nhất chạy nhanh hơn em thứ hai nên trong một giây em thứ nhất vượt xa em thứ hai một đoạn đường là v1 – v2 = 0,8m.

Em thứ nhất muốn gặp em thứ hai trong khoảng thời gian ngắn nhất thì em thứ nhất phải vượt em thứ hai đúng 1 vòng sân.

Vậy thời gian ngắn nhất đê hai em gặp nhau trên đường chạy:

\(t = {{400} \over {0,8}} = 500{\rm{s}}\) = 8phút 20s


Bài 3.12 trang 10 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Hà Nội cách Đồ Sơn 120km. Một ôtô rời Hà Nội đi Đồ Sơn với vận tốc 45km/h. Một người đi xe đạp với vận tốc 15km/h xuất phát cùng lúc theo hướng ngược lại từ Đồ Sơn về Hà Nội

a) Sau bao lâu ôtô và xe đạp gặp nhau ?

b) Nơi gặp nhau cách Hà Nội bao xa ?

Giải

a) Sau 1 giờ ôtô và xe đạp gần nhau 1 khoảng

v = v1 + v2 = 60km/h

Để đi hết 120km thì mất thời gian: \(t = {{120} \over {{v_1} + {v_2}}} = 2h\)

b) Nơi gặp nhau cách Hà Nội: 45 x 2 = 90km

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác