Trang chủ
Bình chọn:
3.5 trên 13 phiếu

Giải sách bài tập Vật lí 8

CHƯƠNG I. CƠ HỌC

Giải bài tập trang 7 bài 2 vận tốc Sách bài tập (SBT) Vật lí 8. Câu 2.13: Hai người đi xe đạp cùng khởi hành một lúc và chuyển động thẳng, cùng chiều...

Bài 2.13 trang 7 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Hai người đi xe đạp cùng khởi hành một lúc và chuyển động thẳng, cùng chiều. Ban đầu họ cách nhau 0,48km. Người thứ nhất đi với vận tốc 5m/ s và sau 4 phút thì đuổi kịp người thứ hai. Tính vận tốc của người thứ hai

Giải

Vận tốc của người thứ nhất so với người thứ hai \({v_1} - {v_2} = {{480} \over {240}} = 2m/s\)

v1 – v2 = 2 ⇒ v2 = v1 – 2 = 5 – 2 = 3m/s

Vậy vận tốc của người thứ hai là 3m/s.


Bài 2.14 trang 7 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Một người đứng gần vách núi đá và gọi to hướng về phía núi thì thấy khoảng thời gian từ lúc gọi đến lúc nghe được tiếng vọng lại là 2 giây. Biết vận tốc truyền âm thanh trong không khí là 340m/s, hỏi khoảng cách từ người đó đến vách núi là bao nhiêu?

A. 680m                  

B. 340m              

C. 170m

D. 85m

Giải

=> Chọn B

Khoảng cách từ người đó đến vách núi là:

\(S = v{t \over 2} = 340.{2 \over 2} = 340m\)

 


Bài 2.15 trang 7 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Hai ô tô cùng khởi hành và chuyển động thẳng đều ngược chiều nhau. Vận tốc của xe thứ nhất gấp 1,2 lần vận tốc của xe thứ hai. Ban đầu hai xe cách nhau 198km và sau 2 giờ thì hai xe gặp nhau. Tính vận tốc của hai xe.

Giải

Mỗi giờ hai xe lại gần nhau một khoảng:

v1 + v2 =1,2v2 + v2 = 2,2v2

Sau 2h hai xe gặp nhau nên ta có:

2,2v2 .2 = 198

Suy ra: v2 = 45km/h; v1 = 54km/h

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác