Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Vật lí 8

CHƯƠNG II. NHIỆT HỌC - SBT VẬT LÍ 8

Giải bài tập trang 77 bài 28 động cơ nhiệt Sách bài tập (SBT) Vật lí 8. Câu 28.1: Động cơ nào sau đây không phải là động cơ nhiệt ?...

Bài 28.1 trang 77 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Động cơ nào sau đây không phải là động cơ nhiệt ?

A. Động cơ của máy bay phản lực.

B. Động cơ cùa xe máy Hon-đa.

C. Động cơ chạy máy phát điện của nhà máy thủy điện Sông Đà.

D. Động cơ chạy máy phát diện của nhà máy nhiệt điện.

Giải

=> ChọnC. Động cơ chạy máy phát điện của nhà máy thủy điện Sông Đà.


Bài 28.2 trang 77 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Câu nào sau đây nói về hiệu suất của động cơ nhiệt?

A. Hiệu suất cho biết động cơ mạnh hay yếu.

B. ệu suất cho biết động cơ thực hiện công nhanh hay chậm.

C. Hiệu suất cho biết nhiệt lượng tảa ra khi 1kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn trong động cơ.

D. Hiệu suất cho biết có bao nhiêu phần trăm nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra được biến thành công có ích.

Giải

=> Chọn D. Hiệu suất cho biết có bao nhiêu phần trăm nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra được biến thành công có ích.


Bài 28.3 trang 77 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Một ôtô chạy 100km với lực kéo không đổi là 700N thì tiêu thụ hết 6 lít xăng. Tính hiệu suất của động cơ ô tô đó. Biết năng suất tỏa nhiệt của xăng là 4,6.107J/kg; khối lượng riêng của xăng là 700kg/m3.

Giải:

A = F.s = 700.100 000 = 70 000 000 J

Q = mq = 4.6. 107 4 2 =193.200 000 J

Hiệu suất của động cơ ô tô là:

\(H = {A \over Q} \approx 36\% \)


Bài 28.4 trang 77 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Một máy bơm nước sau khi tiêu thụ hết 8kg dầu thì đưa được 700m3nước lên cao 8m. Tính hiệu suất máy bơm đó? Biết năng suất tỏa nhiệt của dầu dùng cho máy bơm này là 4,6.10J/kg, khối lượng riêng của xăng là 700kg/m3.

Giải:

\(\eqalign{
& A = p.h = 10mh = 700000.10.8 = {56.10^6}J \cr
& Q = m.q = {8.4.6.10^7} = {368.10^6}J \cr} \)

Hiệu suất của máy bơm là:

\(H = {A \over Q} = {{{{56.10}^6}} \over {{{368.10}^6}}} \approx 15\% \)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me