Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Vật lí 8

CHƯƠNG II. NHIỆT HỌC - SBT VẬT LÍ 8

Giải bài tập trang 72 bài 26 phương trình cân bằng nhiệt Sách bài tập (SBT) Vật lí 8. Câu 26.5: Tính hiệu suất của một bếp dầu, biết rằng phải tốn 150g dầu mới đun sôi được 4,5 lít nước ở 20°C....

Bài 26.5 trang 72 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Tính hiệu suất của một bếp dầu, biết rằng phải tốn 150g dầu mới đun sôi được 4,5 lít nước ở 20°C.

Giải:

Nhiệt lượng dùng để đun sôi nước (nhiệt lượng có ích)

Q = m2C2(t2 - t1) = 4200.4,5 (100 - 20) = 1512 000 J

Nhiệt lượng toàn phần do dầu hỏa tỏa ra:

Qtp  = m1.q1 = 0,15. 44. 106 = 6,6. 106 J

Hiệu suất của bếp:

\(H = {Q \over {{Q_{tp}}}} = {{1512000} \over {6.600000}} \approx 0,23 \approx 23\% \)


Bài 26.6 trang 72 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Một bếp dùng khí đốt tự nhiên có hiệu suất 30%. Hỏi phải dùng bao nhiêu khí đốt để đun sôi 3 lít nước ở 30°C ? Biết năng suất tỏa nhiệt của khí đốt tự nhiên là 44.106 J/kg. 

Giải:

Nhiệt lượng cần truyền để đun nước sôi:

Q1 = mnCn(t2 - t1) = 3.4200(100 - 30) = 882 000J

Nhiệt lượng mà bếp tỏa ra:

\(H = {{{Q_1}} \over {{Q_{tp}}}} \Rightarrow {Q_{tp}} = {{{Q_1}} \over H} = 2940000J\)

Lượng khí đốt cần dùng là: 

\(m = {{{Q_{tp}}} \over q} = {{2940000} \over {{{44.10}^6}}} \approx 0,07kg\)


Bài 26.7 trang 72 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu cho biết

A. phần nhiệt lượng chuyến thành công cơ học khi 1kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn

B. phần nhiệt lượng không được chuyến thành công cơ học khi 1kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn.

C. nhiệt lượng tỏa ra khi 1kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn

D. tỉ số giữa phần nhiệt lượng chuyển thành công cơ học và phần nhiệt lượng tỏa ra môi trường xung quanh khi 1kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn.

Giải

=> Chọn C. nhiệt lượng tỏa ra khi 1kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn


Bài 26.8 trang 72 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Nếu năng suất tỏa nhiệt của củi khô là 10.10^6 J/kg thì 1 tạ củi khô khi cháy hết tỏa ra một nhiệt lượng là:

A. 10 kJ                            

B. 10.108kJ c

C.10.109kJ

D. 10.106kJ

Giải

=> Chọn A

Vì Q = m.q = 100.10.106 = 10.108J = 106kJ

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác