Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Vật lí 8

CHƯƠNG I. CƠ HỌC

Giải bài tập trang 10, 11 bài 3 chuyển động đều - chuyển động không đều Sách bài tập (SBT) Vật lí 8. Câu 3.13: Một vận động viên đua xe đạp địa hình trên chặng đường AB gồm 3 đoạn: đường bằng, leo dốc và xuống dốc....

Bài 3.13 trang 10 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Một vận động viên đua xe đạp địa hình trên chặng đường AB gồm 3 đoạn: đường bằng, leo dốc và xuống dốc.

Trên đoạn đường bằng, xe chạy với vận tốc 45km/h trong 20 phút. Trên đoạn leo dốc xe chạy hết 30 phút, xuống dốc hết 10 phút. Biết vận tốc trung bình khi leo dốc bằng 1/3 vận tốc trên đường bằng; vận tốc xuống dốc gấp bổn lần vận tốc khi lên dốc. Tính độ dài của cả chặng đường AB.

Giải

Lần lượt tính vận tốc xe leo dốc

\({v_2} = {1 \over 3}{v_1} = 15km/h\), vận tốc xuống dốc 

v3 = 4v2 = 60km/h

Lần lượt tính quãng đường trên từng chặng đường:

\(\eqalign{
& {v_2} = {1 \over 3}{v_1} = 15km/h \cr
& {S_1} = {v_1}.{t_1} = 45.{1 \over 3} = 15km \cr
& {S_2} = {v_2}.{t_2} = 15.{1 \over 2} = 7,5km \cr
& {S_3} = {v_3}.{t_3} = 60.{1 \over 6} = 10km \cr} \)

Độ dài chặng đường S = S1 + S2 + S3 = 32,5km  


Bài 3.14 trang 10 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Hai bến M, N cùng ở bên một bờ sông và cách nhau 120km. Nếu canô đi xuôi dòng từ M đến N thì mất 4h. Nếu canô chạy ngược dòng từ N về M với lực kéo của máy như khi xuôi dòng thì thời gian chạy tăng thêm 2h.

a) Tìm vận tốc của canô, của dòng nước

b) Tìm thời gian canô tắt máy đi từ M đến N ?

Giải

a) Khi canô đi xuôi dòng: 120 = (vcn + vn).4  (1)

Khi canô đi ngược dòng: 120 = (vcn - vn).6     (2)

Giải hệ phương trình: vcn = 25km/h; vn= 5km/h

b) Canô tắt máy thì trôi với vận tốc của dòng nước nên:

Thời gian canô trôi từ M đến N là: \({{120} \over 5} = 24h\)


Bài 3.15 trang 11 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Đoàn tàu bắt đầu vào ga chuyển động chậm dần. Một người quan sát đứng bên đường thấy toa thứ 6 qua trước mặt trong 9 giây. Biết thời gian tòa sau quả trước mắt người quan sát nhiều hơn tòa liền trước là 0,5giay va chieu dai moi toa la 10m

a) Tìm thời gian toa thứ nhất qua trước mắt người quan sát

b) Tính vận tốc trung bình của đoàn tàu sáu toa lúc vào ga.

Giải

a) Thời gian toa sau qua trước mặt người quan sát nhiều hơn toa liền trước là 0,5s nên thời gian toa thứ nhất qua trước mặt người quan sát:

9 - 0,5.5 = 6,5 s

b) Tổng thời gian đoàn tàu qua trước mặt người quan sát:

9 + 8,5 + 8 + 7,5 + 7 + 6,5 = 46,5s

Chiều dài cả đoàn tàu: 6.10 = 60m

Vận tốc trung bình của đoàn tàu vào ga: 60 : 46,5 = 1,3m/s 

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác