Trang chủ
Loigiaihay.com 2019

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem ngay
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng anh 5 - Thí điểm

Unit 9: What Did You See At The Zoo?

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 5 mới unit 9

UNIT 9. WHAT DID YOU SEE AT THE ZOO?

- boring: nhàm chán

- circus: rạp xiếc

- cute: dễ thương

- gorilla: con khỉ đột

- loudly: to (gầm to)

- python: con trăn

- quickly: nhanh nhẹn

- quietly: một cách yên tĩnh, lặng lẽ

- roar: gầm

- slowly: một cách từ tốn, chậm rải

- swan: con thiên nga

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me