Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng anh 5 - Thí điểm

Unit 5: Where Will You Be This Weekend?

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 5 mới unit 5

UNIT 5. WHERE WILL YOU BE THIS WEEKEND?

- cave: hàng động

- explore: khám phá

- hope: hi vọng

- island: đảo

- may: có thể, có khả năng

- sandcastle: lâu đài cát

- sunbathe: tắm nắng

- think: suy nghĩ

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me