Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 2 phiếu

Giải bài tập Tiếng anh 5 - Thí điểm

Unit 17: What Would You Like To Eat?

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 5 mới unit 17

UNIT 17. WHAT WOULD YOU LIKE TO EAT?

- diet: chế độ ăn

- egg: quả trứng

- glass: cốc

- healthy: lành, khỏe mạnh

- packet: gói

- sandwich: bánh mì xăng uých

- sausage: xúc xích

- banana: quả chuối

- bar: thỏi, thanh

- biscuit: bách bích qui

- bottle: chai, lọ

- carton: hộp giấy

- chocolate: sô cô la

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me