Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng anh 5 - Thí điểm

Unit 13: What do you do in your free time?

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 5 mới unit 13

UNIT 13. WHAT DO YOU DO IN YOUR FREE TIME?

- fishing: câu cá

- forest: rừng

- free time: thời gian rỗi

- hiking: đi bộ dường dài

- programme: chương trình

- shopping: đi mua sắm

- skating: đi trượt patanh, trượt băng

- camp: chỗ cắm trại

- camping: đi cắm trại

Giaibaitap.me


Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me