Trang chủ
Bình chọn:
3.5 trên 2 phiếu

Giải bài tập Tiếng anh 5 - Thí điểm

Unit 18: What Will The Weather Be Like Tomorrow?

I live in Ho Chi Minh City. There are two seasons in my place. They're the dry season and the rainy season.

Bài học 3

1. Nghe và lặp lại

Click tại đây để nghe:

 


1. What will the weather be like tomorrow? 

Thời tiết sẽ thế nào vào ngày mai?

It will be hot and sunny.

Trời sẽ nóng và có nắng.

2. What's spring like in your country?

Mùa xuân ở đối nước bạn như thế nào?

It's usually cold and windy.

Trời thường lạnh và có gió.

3. What's summer like in your country?

Mùa hè ở đất nước bạn thế nào?

It's usually hot and sunny.

Trời thường nóng và có nắng.

4. What's autumn like in your country?

Mùa thu ở đâf nước bạn thế nào?

It's usually cool and foggy.

Trời thường mát và có sương mù

2. Nghe và khoanh tròn a hoặc b. Sau đó đọc lớn những câu sau

Click tại đây để nghe:

 


1. a Thời tiết sẽ thế nào vào ngày mai?

It will be cold and cloudy. Trời sẽ lạnh và có mây.

2. b Mùa xuân ở đốt nước bạn như thế nào?

It's usually cool and foggy. Trời thường mát và có sương mù.

3. b Mùa thu ở đất nước bạn thế nào?

It's usually cool and stormy. Trời thường mát và có bão.

4. a Mùa đông ở đất nước bạn thế nào?

It's usually cold and windy. Trời thường lạnh và có gió.

3. Chúng ta cùng ca hát

Click tại đây để nghe:What will the weather be like tomorrow?Chúng ta cùng ca hát

Thời tiết như thế nào vào ngày mai?

What will the weather be like tomorrow?

It will be cold and stormy.

Thời tiết thế nào vào ngày mai?

Trời sẽ lạnh và có bão.

What's summer like in your country?

It's sunny. It's hot

Mùa hè ở đốt nước của bạn thế nào?

Trời có nắng. Trời nóng.

What's winter like in your country?

It's foggy. It's snowy.

Mùa đông ở đất nước của bạn thế nào?

Trời có sương mù. Trời có tuyết.

4. Đọc và làm các bài tập

1) Hoàn thành đoạn vãn

(1) south (2) November (3) picnic (4) season (5) wind Tên mình là Quang. Mình sống ở cần Thơ. Nó ở miền Nam của Việt Nam, ở đây chỉ có hai mùa. Chúng là mùa khô và mùa mưa. Mùa khô kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4. Trời thường mát và khô vào thời gian này của năm. Đây là mùa yêu thích của tôi bởi vì tôi có thể đi dã ngoại với những người bạn. Mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10. Trời thường nóng và ẩm. Cũng có nhiều gió.

2) Trả lời những câu hỏi

1. Có bao nhiêu mùa ở cần Thơ?

There are two.

Có hai mùa.

2. Chúng là gì?

They're the dry season and the rainy season.

Chúng là mùa khô và mùa mưa.

3. Mùa khô thế nào?

It's usually cool and dry.

Trời thường mát và khô.

4. Mùa mưa thế nào?

It's usually hot and wet.

Trời thường nóng và ẩm.

 5. Tại sao Quang thích mùa khô?

Because he can go for a picnic with his friends.

Bởi vì cậu ấy có thể đi dã ngoại với những người bạn của cậu ấy

5. Viết về các mùa và thời tiết

I live in Ho Chi Minh City. There are two seasons in my place. They're the dry season and the rainy season. My favourite season is the rainy season. It's usually cool and rainy. There is a lot of wind.
  Tôi sống ở Thành phố Hồ Chí Minh. Có hai mùa ở nơi tôi sống. Chúng là mùa khô và mùa mưa. Mùa yêu thích của tôi là mùa mưa Trời thường mát và có mưa. Có nhiều gió. 

6. Dự án

Xem dự báo thời tiết và trình bày nó đến lớp.

7. Tô màu những ngôi sao

Bây giờ tôi có thể...

hỏi và trả lời những câu hỏi về thời tiết và các mùa.

nghe và gạch dưới những đoạn văn về thời tiết và các mùa.

đọc và gạch dưới những đoạn văn về thời tiết và các mùa.

viết về thời tiết và các mùa ở nơi tôi sống.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me