Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng anh 5 - Thí điểm

Unit 19: Which Place Would You Like To Visit?

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 5 mới unit 19

UNIT 19. WHICH PLACE WOULD YOU LIKE TO VISIT?

- exciting: náo nhiệt

- expect: mong đợi

- interesting: thú vị

- pagoda: chùa

- statue: bức tượng

- attractive: hấp dẫn

- beautiful: đẹp

- bridge: cái cầu

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me