Trang chủ
Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 4 - Thí điểm

Unit 17: How much is the T-shirt?

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 4 mới unit 17

UNIT 17. HOW MUCH IS THE T-SHIRT?

- blouse: áo cánh

- dong: đồng

- how much: bao nhiêu

- jacket: áo khoác

- jeans: quần bò

- jumper: áo len chui đầu

- sandals: dép, xăng đan

Giaibaitap.me


Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me