Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 2 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 4 - Thí điểm

Unit 20: What are you going to do this summer?

1. Hỏi và đáp ai đó có kế hoạch/dự định làm gì 2. Hỏi đáp ai đó có kế hoạch/dự định đi đâu

1. Hỏi và đáp ai đó có kế hoạch/dự định làm gì
Hỏi:

What is she (he/it/danh từ số it) going to do?

Cô ấy (cậu ấy/nó/danh từ số ít) sẽ làm gì?
(1) She (he/it/danh từ số ít) + is + going to + V...
Cô ấy (cậu ấy/nó/danh từ số ít) sẽ...

(2) She (he/it/danh tii so it) + is + going to take/buy...
Cô ấy (cậu ấy/nó/danh từ số ít) sẽ mang/ mua

Hỏi: Đối với danh tử số nhiều thì chúng ta dùng: 

What are you (we/they/danh từ số nhiều) going to do?
Bạn (chúng ta/họ/danh từ nhiều) sẽ ...

(1) You (we/they/danh từ số nhiều) + are + going to + V...
Bạn (chúng ta/họ/danh từ số nhiều) sẽ mang/mua...
(2) You (we/they/danh từ số nhiều) + are + going to take/buy...
Bạn (chúng ta/họ/danh từ số nhiều) sẽ mang/mua...
Ex: What are you going to do?

Bạn sẽ làm gì?
I'm going to take a camera.
Tôi sẽ mang theo máy chụp hình.
2. Hỏi đáp ai đó có kế hoạch/dự định đi đâu

Hỏi: Khi chúng ta muốn hỏi ai đó có kế họach đi đâu vào một thời điểm trong tưong lai gần thì ta dùng cấu trúc Where như sau:
Where’s he/she going + this summer?
Cậu ấy/cô ấy sẽ đi đâu mùa hè này?
Đáp:
He/She is + going to + nơi đến.
Cậu ấy/cô ấy sẽ đi …
Ex: Where is he going this summer? Cậu ấy sẽ đi đâu mùa hè này?

He is going to Nha Trang. Cậu ấy sẽ đi Nha Trang.

Ex: Where are you going to have breakfast tomorrow?
Ngày mai bạn dự định ăn sáng ở đâu?
I am going to have breakfast in a hotel.
Tôi sẽ ăn sáng ở khách sạn.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác