Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 4 - Thí điểm

Unit 20: What are you going to do this summer?

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 4 mới unit 20

UNIT 20. WHAT ARE YOU GOING TO DO THIS SUMMER?

- bay: vịnh

- build: xây dựng

- delicious: ngon

- expensive: đắt

- go on a boat cruise: đi du thuyền

- hotel: khách sạn

- next: tiếp sau

- prepare: chuẩn bị

Giaibaitap.me


Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác