Trang chủ
Loigiaihay.com 2019

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem ngay
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 4 - Thí điểm

Unit 16: Let's go to the bookshop

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 4 mới unit 16

UNIT 16. LET'S GO TO THE BOOKSHOP

- after that: sau đó

- bakery: cửa hàng bánh

- bookshop: cửa hàng sách

- busy: bận

- buy: mua

- chocolate: sô-cô-la

- cinema: rạp chiếu phim

- film: phim

- finally: cuối cùng

- first: đầu tiên

- hungry: đói

- medicine: thuốc

Giaibaitap.me


Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me