Trang chủ
Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 4 - Thí điểm

Unit 16: Let's go to the bookshop

1. Lời đề nghị ai đó đi đâu. 2. Hỏi và đáp lý do đi đến một số địa điểm/nơi chốn.

1. Lời đề nghị ai đó đi đâu
Cấu trúc:
Let’s go to + the + danh từ chỉ nơi chốn.
Chúng ta hãy đi đến...
Ex; Let's go to the post office.
Chúng ta hãy đi đến bưu điện.
Chú ý: "Let's" là dạng viết tắt của "Let us" (chúng ta hãy).
- Ngoài ra chúng ta còn có thể sử dụng cấu trúc sau để thể hiện lời đề nghị ai đó đi đâu:
I want to go to + the + danh từ ch? nơi chốn.
Tôi muốn đi đến...
Ex: I want to go to the zoo.
Tôi muốn đi đến sở thú.
Để nói lý do đi đến nơi nào đó để có thứ gì đó, chúng ta có thể dùng cấu trúc:
I want some + danh từ chỉ đồ vật.
Tôi muốn có một ít (vài)...
Ex: I want some books. Tôi muốn có một vài quyển sách.

* Một số danh từ chỉ nơi chốn.

zoo (n) sở thú]
theatre (n) nhà hát
park (n) công viên
post office (n) bưu điện
toy shop (n) cửa hàng bán đồ chơi
bus-stop (n) trạm xe buýt

hospital (n) bệnh viện

church (n) nhà thờ
museum (n) viện bảo tàng
food stall (n) quầy bón thực phẩm

2. Hỏi và đáp lý do đi đến một số địa điểm/nơi chốn.

(1)  Why do/does +S+ want to go to + nơi chốn?

Tạí sao S muốn đi đến...?

Chúng ta thường dùng "Because" để giải thích cho lý do mà chúng ta muốn nhắc đến.

Because S want(s) some + danh từ.

Bởi vì S muốn có một ít (vài)...

Ex:Why does your sister want to go to the bookstore?

Tại sao chị gái bạn muốn đi đến nhà sách?
Because my sister wants some books.
Bởi vì chị gái tôi muốn có một vài quyển sách.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác