Trang chủ
Bình chọn:
3.4 trên 7 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 4

Unit 7: Places to go!

Giải bài tập Lesson Two: Grammar - Unit 7 - Family & Friends Special Edition Grade 4

1. Listen to the story and repeat. Act.

2. Listen and repeat.

Click here to listen

Script:

We always go to the playground.

I sometimes go to the library.

She never goes to the shopping mall.

My birthday is in May.

He plays basketball on Fridays.

We get up at eight o'clock.

Dịch:

Chúng ta luôn đến sân thể thao!

Tôi thỉnh thoảng đến thư viện.

Cô ấy không bao giờ đi trung tâm thương mại.

Sinh nhật của tôi vào tháng Năm

Anh ấy chơi bóng rổ vào Thứ Sáu.

Chúng tôi thức dậy lúc 8 giờ tối.

3. Read and circle. v v = always / v = sometimes / x = never

Hướng dẫn:

1. always

2. never

3. sometimes

4. sometimes

4. Write. on / in / at.

1. Mai's birthday is in March.

2. I always have lunch ____ one o'clock.

3. Dad never works ____ Saturdays.

4. We sometimes go to the beach ____ August.

5. You never watch TV ____ Mondays.

6. The children always go to bed ___ nine o'clock.

Hướng dẫn:

2 – at

3 – on

4 – in

5 – on

6 – at

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác