Trang chủ
Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 4

Unit 7: Places to go!

Giải bài tập Lesson Three: Grammar and Song. - Family & Friends Special Edition Grade 4

1. Choose a boy or a girl. Look and say.

 

Hướng dẫn:

+ He always plays volleyball.

He sometimes plays basketball.

He never plays soccer.

It's Phong

+ He always plays soccer.

He sometimes plays basketball.

He never plays volleyball.

It's Huy

+ She always plays volleyball.

She sometimes plays soccer.

She never plays basketball.

It's Thu.

2. Write about a boy or a girl.

 Xuan sometimes plays soccer. She never plays volleyball. She…

Hướng dẫn:

Xuan sometimes plays soccer. She never plays volleyball. She always plays basketball.

+ Phong always plays volleyball. He never plays soccer. He sometimes plays basketball.

+ Huy always plays soccer. He never plays volleyball. He sometimes plays basketball.

3. Listen and sing.

Click here to listen

4. Sing and do.

Come and play with me!

I sometimes play computer games,

I always ride my bike.

I sometimes watch a DVD,

I sometimes fly my kite.

I sometimes snorkel in the sea,

I sometimes read a book.

I always play my new guitar,

I never shop or cook.

I sometimes surf the internet,

I sometimes watch TV.

I always have a lot of fun.

So come and play with me!

Dịch:

Hãy đến và chơi cùng tôi

Thỉnh thoảng tôi dùng máy tính,

Tôi luôn luôn đạp xe,

Tôi thỉnh thoảng xem đĩa DVD

Tôi thỉnh thoảng thả diều

Tôi thỉnh thoảng lặn biển bằng ống thở

Tôi thỉnh thoảng đọc sách

Tôi thỉnh thoảng chơi cây đàn guitar mới của tôi.

Tôi không bao giờ đi mua sắm hoặc nấu ăn.

Tôi thỉnh thoảng lướt internet.

Tôi thinth thoảng xem ti vi.

Tôi luôn luôn có nhiều niềm vui.

Vì vậy hãy đến và chơi cùng tôi!

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác