Trang chủ
Bình chọn:
2.8 trên 12 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 4

Unit 11: In the museum

Giải bài tập Lesson One: Words - Unit 11 - Family & Friends Special Edition Grade 4

1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

Script:

bus: xe buýt

helicopter: máy bay trực thăng

motocycle: xe máy

plane: máy bay

taxi: xe taxi

train: tàu hỏa

trolley: xe đẩy

2. Listen and read.

Click here to listen

Script:

1. Holly: What's this? Is it a trolley?

Max: No, it isn't. It's a horse bus. There were horse buses two hundred years ago.

2. Amy: Look at these! There were some funny trains one hundred years ago!

Leo: Wow! There were skateboards fifty years ago! And they were very big!

3. Amy: Look at this motorcycle, Leo!

Leo: Oh, wow! It's so cool!

Amy: Can you take a photo of me?

Leo: Sure.

4. Max: Leo! That man is looking at your skateboard.

Max: Wow! Look! This skateboard is fifty years old!

Leo: No, sorry. That's my skateboard. It's only two years old.

Dịch:

1. Holly: Đây là gì? Đó là một cái xe đẩy sao?

Max: Không, không phải. Nó là xe ngựa. Có nghe ngựa từ 200 năm trước.

2. Amy: Nhìn những cái này! Có nhiều loại xe lửa thú vị từ hàng trăm năm trước.

Leo: Wow! Có cả ván trượt từ 50 năm trước! Và chúng rất lớn!

3. Amy: Nhìn cái xe máy này, Leo!

Leo: Oh, wow! Nó rất ngầu!

Amy: Anh có thể chụp ảnh cho em được không?

Leo: Chắc chắn rồi.

4. Max: Leo! Người đàn ông đó đang nhìn vào ván trượt của anh.

Người đàn ông: Wow! Nhìn này! Đây là ván trượt từ 50 năm trước!

Leo: Không, xin lỗi. Đó là ván trượt của cháu. Nó chỉ mới 2 năm thôi ạ.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me