Trang chủ
Bình chọn:
4 trên 19 phiếu

Giải vở bài tập Toán lớp 4

CHƯƠNG 2. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

Giải bài tập trang 55, 56 bài luyện tập Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 1. Câu 4a) Vẽ hình chữ nhật ABCD có chiều dài 5cm, chiều rộng 4cm. Nối trung điểm M của AD với trung điểm N của cạnh BC ta được các hình tứ giác đều là hình chữ nhật...

1. Viết tên các góc trong mỗi hình vào ô trống (theo mẫu):

Trong mỗi hình bên

 

 

 

Có vuông góc là

Góc vuông đỉnh M; cạnh là MP, MO

 

Có góc nhọn là

 

 

Có góc tù là

 

 

Có góc bẹt là

 

 

2. Đúng ghi (Đ), sai ghi (S)

Đường cao hình tam giác ABC là:

                       AH            
             AB

3. Vẽ hình vuông ABCD có cạnh AB = 3cm 

4. a) Vẽ hình chữ nhật ABCD có chiều dài 5cm, chiều rộng 4cm .

Nối trung điểm M của AD với trung điểm N của cạnh BC ta được các hình tứ giác đều là hình chữ nhật.

b) - Các hình chữ nhật có trong hình bên là:………………

- Các cạnh song song với cạnh AB là:…………………

Bài giải:

1. Viết tên các góc trong mỗi hình vào ô trống (theo mẫu):

Trong mỗi hình bên

 

 

 

Có vuông góc là

Góc vuông đỉnh M; cạnh là MP, MO

- Góc vuông đỉnh A;cạnh là AB; AD

- Góc vuông đỉnh B; cạnh là BD; BC

- Góc vuông đỉnh D; cạnh là DC; DA

Có góc nhọn là

- Góc nhọn đỉnh là N; cạnh là NO, NP

- Góc nhọn đỉnh là O; cạnh là OM, OP

- Góc nhọn đỉnh là P, cạnh à PM, PO

Góc nhọn đỉnh là P; cạnh là PO, PN

- Góc nhọn đỉnh là C; cạnh là CB,CD

- Góc nhọn đỉnh là D; cạnh là DC, DB và cạnh là DA, DB

- Góc nhọn đỉnh là B, cạnh là BA, BD

Có góc tù là

Góc tù đỉnh là O , cạnh là ON, OP

Góc tù đỉnh là B; cạnh là BA

Có góc bẹt là

Góc bẹt đỉnh là O; cạnh là OM, ON

 

2. Đúng ghi (Đ), sai ghi (S)

Đường cao hình tam giác ABC là:

     S                  AH            
     Đ            AB

3. Vẽ hình vuông ABCD có cạnh AB = 3cm 

4. a) Vẽ hình chữ nhật ABCD có chiều dài 5cm, chiều rộng 4cm .

Nối trung điểm M của AD với trung điểm N của cạnh BC ta được các hình tứ giác đều là hình chữ nhật.

b) – Các hình chữ nhật có trong hình bên là:                                    

Hình chữ nhật ABCD, ABNM, MNCD.

- Các cạnh song song với cạnh AB là:

Các cạnh MN và DC.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me