Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 11 phiếu

Giải vở bài tập Toán lớp 4

CHƯƠNG 2. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

Giải bài tập trang 59 bài nhân một số với một chữ số Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 1. Câu 1: Tính...

1. Tính:

2. Tính:

a) 9341  3 – 12537 = …………………

                               = …………………

b) 43415 + 2537  5 = …………………

                                = …………………

c) 453  7 + 12673 = ……………………

                             =……………………

d) 82375 – 4975  9 = …………………

                                = …………………

3. Vẽ tiếp để có:

a) Một hình vuông b) Một hình chữ nhật

  

4. Có 3 bao gạo. Bao thứ nhất nặng 5 yến, bao thứ hai cân nặng 45 kg, bao thứ ba cân nặng 25 kg. Hỏi trung bình mỗi bao gạo cân nặng bao nhiêu kg?

Bài giải: 

1.

2. 

a) 9341  3 – 12537 = 28023 – 12537

                                = 15486

b) 43415 + 2537  5 = 43415 + 12685

                                 = 56100

c) 453  7 + 12673 = 3171 + 12673

                              = 15844

d) 82375 – 4975  9 = 82375 – 44775

                                = 37600

3.

a) Một hình vuông b) Một hình chữ nhật

4.

Tóm tắt:

Bài giải:

5 yến = 50 kg

Cả 3 bao cân nặng là:

50 + 45 + 25 = 120 (kg)

Trung bình mỗi bao gạo cân nặng là:

120 : 3 = 40 (kg)

Đáp số : 40 kg

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me