Trang chủ
Bình chọn:
3.5 trên 35 phiếu

Giải vở bài tập Toán lớp 4

CHƯƠNG 2. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

Giải bài tập trang 54 bài thực hành vẽ hình vuông Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 1. Câu 1a)Vẽ hình vuông ABCD có cạnh 4 cm...

1. a) Vẽ hình vuông ABCD có cạnh 4 cm.

b) Tính chu vi hình vuông ABCD

2. Vẽ theo mẫu và tô màu hình vuông:

3.

a) Vẽ hình vuông ABCD có cạnh 5cm. Nối đỉnh A với đỉnh C, đỉnh B với đỉnh D.

b) Kiểm tra rồi viết (Đ) đúng, (S) sai vào ô trống

- Hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau

 

 - Hai đường chéo AC và BD không vuông góc với nhau

 

 - Hai đường chéo AC và BD bằng nhau

 

 - Hai đường chéo AC và BD không bằng nhau

 

Bài giải:

1. a) Vẽ hình vuông ABCD có cạnh 4 cm.

2.

3.

a) Vẽ hình vuông ABCD có cạnh 5cm. Nối đỉnh A với đỉnh C, đỉnh B với đỉnh D.

b) Kiểm tra rồi viết (Đ) đúng, (S) sai vào ô trống

- Hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau

 Đ

- Hai đường chéo AC và BD không vuông góc với nhau

 S

- Hai đường chéo AC và BD bằng nhau

 Đ

- Hai đường chéo AC và BD không bằng nhau

 S

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me