Trang chủ
Bình chọn:
3.8 trên 21 phiếu

Giải vở bài tập Toán lớp 4

CHƯƠNG 2. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

Giải bài tập trang 37 bài luyện tập Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1. Câu 1: Tính rồi thử lại...

1. Tính rồi thử lại:

2. Một ô tô giờ thứ nhất chạy được 42 640m, giờ thứ hai chạy được ít hơn giờ thứ nhất 6280. Hỏi trong hai giờ ô tô chạy được tất cả bao nhiêu ki-lô-mét?

3. a) Vẽ theo mẫu

b) Cho biết bốn chấm tạo thành một ô vuông có diện tích 1 cm2 (như hình dưới đây):

Ta có diện tích của hình mẫu trong câu a là: ……………

Bài giải:

1.

2.

Tóm tắt:

Bài giải

Giờ thứ hai ô tô chạy được là:

42640 – 6280 = 36360 (m)

Hai giờ ô tô chạy được số ki – lô – mét là:

42640 + 36360 = 79000 (m)

79000m = 79 km

Đáp số : 79 km

3. a)

b)

Nối các điểm ta có hình sau:

Ta có diện tích của hình mẫu trong câu a là: 1 x 10 = 10cm2

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me